Sveiki patekę į Draudimo-Kaina.lt

Draudimo kaina

Jeigu apvogė būstą:
Apie įvykį iš karto praneškite policijai. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sužinojimo apie įvykusią nelaimę informuokite draudimo bendrovę telefonu, internetu ar atvykę į bet kurį draudimo bendrovės biurą ir nurodykite įvykio aplinkybes.

Jeigu užpylėte kaimynus arba įvyko vandentiekio avarija:
Nedelsiant praneškite apie įvykį avarinei tarnybai, namą administruojančiai įmonei, namo bendrijos pirmininkui.

Atvykę į draudimo bendrovės biurą pranešti apie įvykį turėkite: asmens dokumentą ir draudimo liudijimą.