Sveiki patekę į Draudimo-Kaina.lt

Draudimo kaina

Apie įvykį informuokite per 3 - 7 darbo dienas (priklausomai nuo draudimo bendrovės reikalavimų) internetu arba telefonu, arba atvykite į artimiausią draudimo bendrovės skyrių.

Su savimi turėkite:

a)  transporto priemonės registracijos liudijimo ir techninės apžiūros talono kopijas;

b)  vairuotojo pažymėjimo kopiją, jei transporto priemonė įvykio metu judėjo;

c)  įvykio deklaraciją arba draudžiamąjį įvykį patvirtinančių policijos dokumentų originalus (jei policija buvo kviesta).